Aankoop onderneming

Een ondernemer wiens bedrijf organisch groeit, kan ook beslissen om versneld uit te breiden. Hij realiseert één of meerdere overnames met de daaraan verbonden schaal- en efficiëntievoordelen.

Rekening houdend met de specifieke criteria van de koper gaat Capitalize dan op zoek naar aantrekkelijke overnamedoelen in binnen- en buitenland.

Vanzelfsprekend betrachten wij ook hier een maximale ontzorging van onze klant zodat die zich verder kan toeleggen op de dagelijkse bedrijfsvoering terwijl het Capitalize-team de transactie integraal afhandelt.

Desgewenst becijferen wij de meest gepaste financieringsstructuur van de overname en gaan op zoek naar de benodigde geldmiddelen. Deze oplossing houdt ook opportuniteiten in voor de ondernemer aangezien deze een deel van zijn bestaande schuldenlast kan herfinancieren. Eventueel kunnen zelfs nieuwe investeerders in het kapitaal stappen. Zie ook Speciale Transacties.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x