Ondernemer

Verkoopbegeleiding

Een eigen bedrijf verkopen is voor menig ondernemer dikwijls een emotionele beslissing waar jaren overheen gaan met veel wikken en wegen, doen of niet doen, tegen welke prijs en welke modaliteiten, aan welk type van koper, met welke garanties, ...

Bovendien is het als bedrijfseigenaar moeilijk, vaak onmogelijk om deze transactie alleen te voltooien. M&A is een rit in een achtbaan, met ups en downs bij elke bocht, omdat een deal waarvan je denkt dat die de ene dag is afgerond, de volgende dag uit elkaar dreigt te vallen. Ondanks de frustraties van fusies en overnames, moeten emoties onder controle blijven.

Daarom is een gedreven adviseur nodig, iemand die het proces eerder heeft doorlopen en u kan begeleiden naar optimale  afsluiting. En die de beste prijs voor u kan negociëren.

Net daar biedt Capitalize toegevoegde waarde door haar jarenlange ervaring terzake. We zetten onszelf in hetzelfde bad als de verkopende ondernemer en aligneren zijn belangen met de onze.

Capitalize ontzorgt de ondernemer maximaal en begeleidt hem doorheen het kluwen van waardering, verkoopsprospectus, zoektocht naar een koper, prijsonderhandelingen, contractbespreking,... Deze koper is veelal nationaal maar desgewenst ook internationaal. De vennoten van Capitalize hebben nl. jarenlange ervaring in transacties met kopende bedrijven of fondsen buiten onze landsgrenzen.

Wij coördineren het werk van de accountant, de jurist, de revisor, de notaris en de adviseur van de koper om uiteindelijk te komen tot een succesvolle transactie met duidelijke meer-waarde voor de verkopende ondernemer.


Aankoopbegeleiding

Een ondernemer wiens bedrijf organisch groeit, kan ook beslissen om versneld uit te breiden. Hij realiseert één of meerdere overnames met de daaraan verbonden schaal- en efficiëntievoordelen.

Rekening houdend met de specifieke criteria van de koper gaat Capitalize dan op zoek naar aantrekkelijke overnamedoelen in binnen- en buitenland.

Vanzelfsprekend betrachten wij ook hier een maximale ontzorging van onze klant zodat die zich verder kan toeleggen op de dagelijkse bedrijfsvoering terwijl het Capitalize-team de transactie integraal afhandelt.

Desgewenst becijferen wij de meest gepaste financieringsstructuur van de overname en gaan op zoek naar de benodigde geldmiddelen. Deze oplossing houdt ook opportuniteiten in voor de ondernemer aangezien deze een deel van zijn bestaande schuldenlast kan herfinancieren. Eventueel kunnen zelfs nieuwe investeerders in het kapitaal stappen. Zie ook Speciale Transacties.


Speciale Transacties

Hiermee bedoelen we op maat gemaakte transacties die een veelheid van beweegredenen kunnen hebben :

MBO (Management Buy Out) : het bestaand management wenst in het kapitaal te stappen door de eigenaar/ondernemer voor een deel of in zijn geheel uit te kopen. Capitalize begeleidt de transactie vanaf waardering, over transactiestructurering tot juridische en fiscale afhandeling.

MBI (Management Buy In): is de verwerving van (een deel van) een bedrijf door managers van buiten de onderneming. De nieuwe eigenaars nemen vervolgens de leiding van de onderneming. 

OBO (Owner Buy Out): is de laatste jaren een zeer vaak voorkomende transactie waarbij de ondernemer zijn bedrijf volledig verkoopt aan een nieuw opgerichte, bovenliggende holdingstructuur om dan meteen erna met een deel van de verworven opbrengsten in het kapitaal van deze holding te stappen. Voordelen zijn legio : de ondernemer houdt een substantiële netto som over aan de transactie en kan – indien gewenst – gewoon verder gaan met het dagdagelijks aansturen van de vennootschap... om later bij een volgende transactie nogmaals te genieten van de opnieuw gecreëerde meerwaarde.

Een van bovenstaande transacties (of een combinatie ervan) wordt veelal door Capitalize toegepast voor vraagstukken rond familieopvolging.


Bedrijfsfinanciering

Groeien kost geld. Dat weet iedere ondernemer. 

Wanneer het werkkapitaal een zeer snelle omzetgroei niet kan bijbenen, moeten er specifieke oplossingen aangereikt en uitgewerkt worden. 

Maar soms is er ook wat financiële hulp nodig om uitbreidingen in vastgoed, machines of vloot te bekostigen.

En in bepaalde gevallen moet er al eens een tegenslag overbrugd worden...

Capitalize heeft hier de oplossingen voor via een uitgebreid netwerk van bankiers, (semi-)overheidsinstellingen en private investeerders. In functie van de specifieke ondernemingscontext zijn zowel een deelname in het kapitaal als het verstrekken van een (achtergestelde) lening bespreekbaar.


Financieel Advies

Soms wil een ondernemer een second opinion over een financiële beslissing.

Of een rendementsanalyse omtrent een nakende investering...

Maar ook een waardering van zijn bedrijf of dat van een  overname-doelbedrijf…

Een berekening van een optimalisatie en herschikking van de schuldportefeuille...

Veelal ook het klaarmaken van het bedrijf voor een verkooptransactie binnen 6 of 12 maanden...

Bij al deze zaken is Capitalize de “trusted advisor” van de ondernemer in kwestie. Wij werken met de bedrijfsleiding en aandeelhouders aan verschillende scenario’s en helpen in het maken van vaak moeilijke beslissingen.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x